Om Selvhent

Lagerstyring til pakkeshops

Har du brug for at optimere arbejdsgange i forbindelse med håndtering af pakker i pakkeshoppen?

Hvorfor Selvhent?

Selvhent er et digitalt system til pakkeshops, som tidsoptimerer pakkehåndtering og pladsoptimerer pakkelager.

Antallet af pakker, der håndteres i pakkeshops er støt stigende. De sidste 5 år er antallet af pakker i gennemsnit steget med mere end 20% pr. år. Det betyder at pakkeshops er tvunget til at tage håndteringen af pakker meget mere seriøst. 

Vi kan se et behov for at gøre håndteringen af pakker lettere for både pakkeshops, pakketransportører, ansatte og kunder. Vores fokus er, i første omgang, at gøre det lettere for pakkeshops, ansatte og kunder. 

Det gør vi ved at introducere et digitalt system, der letter håndteringen af pakker i hverdagen. 

Selvhent stander
Selvhent gør pakkehåndtering nemt

Optimér din pakkeshop med Selvhent

I dag bruger de fleste pakkeshops et tusindenummer-system til at holde orden på pakker, som er sorteret efter de sidste fire cifre/bogstaver i pakkenummeret. Det binder dem til at placere pakker på forudbestemte lokationer. 

En stor pakke, der eksempelvis har et pakkenummer som ender på 1234, skal med tusindenummer-system placeres på reoler, der er dedikeret til pakker mellem 1000 og 1999. Også selvom den store pakke ikke kan være på reolerne, og derfor skal placeres i umiddelbar nærhed af reolen – ofte på gulvet. Det kan i visse tilfælde – og i uheldige perioder – betyde, at pakkeshoppens lager er totalt ufremkommelig, og samtidig har tomme hylder. 

Selvhent er sat i verden for at optimere dit pakkelager, gøre kundeoplevelsen bedre og for at spare tid på udlevering af pakker.

Kontakt os i dag, hvis du også vil med ombord.

Prøv Selvhent